pl | en

INFORMACJE DOTYCZĄCE NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH U ZEWNĘTRZNEGO DOSTAWCY TICKETMASTER

Niniejsza strona internetowa została stworzona przez Ticketmaster dla Klientów, których dane osobowe mogły zostać naruszone przy użyciu Inbenta (zewnętrzne narzędzie do komunikacji z Klientami). Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych Klientów Ticketmaster jest dla nas priorytetowe. W momencie, gdy został wykryty niepowołany dostęp do określonych danych osobowych, Ticketmaster podjął natychmiastowe działania mające na celu rozwiązanie problemu i ochronę danych swoich Klientów.

Jak do tego doszło?

W sobotę, 23 czerwca 2018 r., Ticketmaster w Wielkiej Brytanii zidentyfikował złośliwe oprogramowanie w zewnętrznym narzędziu do komunikacji z Klientami dostarczanym przez Inbenta Technologies.

W momencie wykrycia złośliwego oprogramowania, Ticketmaster dezaktywował globalnie wszelkie produkty oraz usługi związane z firmą Inbenta.

Mniej niż 5% naszej globalnej bazy Klientów zostało dotkniętych tym incydentem. Nie dotyczy to Klientów Ticketmaster w Ameryce Północnej.

W wyniku działania produktu Inbenta na stronach internetowych Ticketmaster International, niektóre dane osobowe Klientów lub dane dotyczące płatności mogły zostać pozyskane przez nieznaną stronę trzecią.

Skontaktowaliśmy się z Klientami, których może dotyczyć naruszenie danych osobowych. Brytyjscy Klienci, którzy kupili lub próbowali zakupić bilety od lutego do 23 czerwca 2018, mogą być narażeni, podobnie jak pozostali Klienci Ticketmaster, którzy kupili lub próbowali zakupić bilety od września 2017 do 23 czerwca 2018.

Jeśli nie otrzymałeś e-maila informacyjnego, to przypadek naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, prawdopodobnie nie dotyczy Twoich transakcji zakupowych.

Zespoły dochodzeniowe wraz z ekspertami ds. bezpieczeństwa pracują nieustannie, w celu wykrycia mechanizmu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

Jesteśmy również w ciągłym kontakcie i współpracujemy z odpowiednimi organami, bankami, a także firmami obsługującymi karty kredytowe.

Nasze działania:

Ticketmaster utworzył tę stronę internetową, aby odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące opisywanego zdarzenia związanego z Inbenta (zewnętrznego narzędzia do komunikacji z Klientami). Możesz również skontaktować się z Ticketmaster pisząc na adres: fan.help@ticketmaster.pl

Jako środek zapobiegawczy wszyscy powiadomieni Klienci będą musieli zresetować swoje hasła, przy kolejnym logowaniu do swoich kont.

Zalecamy monitorowanie oraz weryfikację wyciągów z rachunków bankowych pod kątem dowodów oszustw lub kradzieży tożsamości. Jeśli obawiasz się lub zauważysz podejrzaną aktywność na swoim koncie, skontaktuj się niezwłocznie ze swoimi bankami i firmami obsługującymi karty kredytowe.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

W jaki sposób mogę zresetować hasło?
Przy kolejnym logowaniu się na swoje konto, wystarczy kliknąć link „Zmień hasło”.

Które kraje zostały dotknięte incydentem?
Z przeprowadzonego dochodzenia wynika, że incydent mógł mieć wpływ tylko na niektórych Klientów z Wielkiej Brytanii, którzy kupili lub próbowali zakupić bilety. Jako środek ostrożności powiadamiamy również wszystkich Klientów Ticketmaster spoza Wielkiej Brytanii, o konieczności zmiany hasła przy kolejnym logowaniu do swojego konta Ticketmaster. Nie dotyczy to Klientów w Ameryce Północnej.

Jak do tego doszło?
W sobotę, 23 czerwca 2018 r., Ticketmaster w Wielkiej Brytanii zidentyfikował złośliwe oprogramowanie w zewnętrznym narzędziu do komunikacji z Klientami dostarczanym przez Inbenta Technologies. Eksportowało ono dane Klientów brytyjskich do nieznanego podmiotu zewnętrznego. W momencie wykrycia złośliwego oprogramowania, Ticketmaster dezaktywował globalnie wszelkie produkty oraz usługi związane z firmą Inbenta.

W wyniku działania produktu Inbenta na stronach internetowych Ticketmaster International, niektóre dane osobowe Klientów lub te dotyczące płatności mogły zostać pozyskane przez nieznaną stronę trzecią. Zespoły dochodzeniowe wraz z ekspertami ds. bezpieczeństwa pracują nieustannie, w celu wykrycia mechanizmu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

Jakie dane zostały naruszone?
Informacje, które mogły zostać naruszone obejmują: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące płatności i dane logowania do konta Ticketmaster.

Które witryny zostały dotknięte incydentem?
Produkt Inbenta działał na stronach Ticketmaster International, Ticketmaster UK, GETMEIN! i TicketWeb. Kontaktujemy się ze wszystkimi potencjalnie zagrożonymi Klientami. Nie dotyczy to Klientów w Ameryce Północnej.

Skąd będę wiedzieć, że zostałem dotknięty incydentem?
Zalecamy monitorowanie wyciągów z rachunku bankowego, pod kątem dowodów oszustwa lub kradzieży tożsamości. Jeśli obawiasz się lub zauważysz podejrzaną aktywność na swoim koncie, skontaktuj się z bankami i firmami obsługującymi karty kredytowe.

Jako środek zapobiegawczy wszyscy informowani Klienci będą musieli zresetować swoje hasła przy kolejnym logowaniu się do swoich kont Ticketmaster.